Vaart ZZ 235, 7833 AK Nieuw Amsterdam
T 06 20850280, info@delevensbloem.com

Energetische huisreiniging

Energetische huisreiniging

Er kunnen in ons huis dingen gebeuren die we niet kunnen verklaren. De meeste mensen zullen zich hier niet aan storen. Maar soms voelen we toch dat er iets niet klopt of dat er iets aanwezig is wat we niet kunnen verklaren. We voelen het aan, de sfeer is anders. Vaak hebben (jonge) kinderen er eerder last van dan volwassenen, juist door hun gevoeligheid. 

Het kan zijn dat er een geest/entiteit in huis aanwezig is of dat er bepaalde emoties of spanningen van vorige bewoners zijn blijven hangen. Het betreft vaak geesten van overleden personen die nog niet willen of kunnen overgaan of om een andere reden blijven hangen. Een aantal is zich helemaal niet bewust dat ze zijn overleden en blijven ronddolen totdat iemand hen komt helpen om over te gaan. Ze hoeven zich niet te manifesteren in het hele huis. Vaak houden ze zich op op een bepaalde plaats of kamer.

Entiteiten kun je op allerlei manieren in je huis krijgen. Het kan zijn dat ze meekomen met een persoon. Meestal zijn ze al in het huis aanwezig op het moment dat je het huis betrekt. Ook aardstralen kan een energiebron zijn waardoor entiteiten zich aangetrokken voelen.

Hoe merk je dat: apparatuur stoort vaak, lampen aan/uit, bewegende voorwerpen, onrustige huisdieren, koud briesje langs je heen, kinderen die angstig zijn, kinderen die niet alleen durven slapen of bang om alleen in het donker te zijn of naar bed te gaan of in hun kamer te slapen.

Deze verschijnselen kunnen een gezonde en prettige sfeer in huis aardig verpesten. De invloed van entiteiten wordt vaak onderschat en pas achteraf beseft men hoe belastend het is geweest en hoeveel invloed ze hebben op ons welzijn.

Hoe uit het zich: slecht slapen, veel geruzie, echtscheidingen, ontzettend moe zijn, angstige kinderen.

Als je bovenstaande verschijnselen herkent is het verstandig om je huis energetisch te laten reinigen/zuiveren.

Duur: ongeveer 1 uur

Kosten: € 45,00 (reiskosten in overleg)